Friday, December 19, 2014

TAHAP-TAHAP BACAAN ANAK KECIL berdasarkan Kaedah Fonik Gabung bunyi Bacalah Anakku dan Readeasy


Sumber: http://cepatmembaca.blogspot.com/2014/10/why-we-should-understand-different.html

Kita Ibu bapa dan guru-guru literasi mestilah memahami tahap bacaan anak/pelajar kita supaya kita dapat memberi sokongan dan bantuan yang tepat. Sokongan dan bantuan yang tepat akan membantu kanak-kanak mencapai tahap bacaan yang optimal.

TAHAP-TAHAP BACAAN ANAK KECIL berdasarkan Kaedah Fonik Gabung bunyi Bacalah Anakku dan Readeasy:
1. TAHAP PRA BACAAN / PRE READING STAGE ( 0 - 3 tahun )
 Bertutur, bermain, menyanyi, berpantun, melukis, menconteng/menulis, mengenal bunyi huruf (fonem) dan bacaan lantang (read aloud) oleh ibu bapa dan pengasuh.

2. TAHAP AWAL BACAAN / EMERGENT READING STAGE ( 3 tahun ke atas )
Menghubung kait bunyi huruf / fonem dengan simbol, menggabung bunyi suku kata ( untuk bahasa Melayu ), mendekod ( decode ) perkataan, membaca teks pendek; belum dapat memahami sepenuhnya apa yang dibaca.


Foto: Kanak-kanak 3 Dan 4 tahun di Pusat Jagaan Didik Literasi.
 
3. TAHAP BACAAN LANCAR / EARLY READING STAGE  ( 3 tahun ke atas )
Membaca dengan menggabung bunyi-bunyi huruf atau fonem-fonem dengan baik.
Memahami sedikit / sederhana apa yang dibaca.

4. TAHAP BACAAN MAHIR / EXPERT READING STAGE  ( 3 tahun ke atas )
Membaca dengan lancar dengan sebutan dan intonasi yang baik; membaca tanpa menggunakan jari sebagai penunjuk, membaca secara diam ( silent reading ); memahami banyak apa yang dibaca.


   Kanak-kanak 6 tahun yang mahir membaca di Tadika Didik Literasi.  
   Dapat sahaja hadiah buku cerita, kanak-kanak yang mahir membaca terus membaca dengan diam  tanpa bimbingan. 


Apabila kita, ibu bapa dan guru literasi memahami tahap bacaan kanak-kanak, maka kita tidak akan meletakkan ekspetasi yang luar biasa ketika mengajar mereka membaca. Kanak-kanak akan belajar membaca dengan tenang dalam suasana bebas stres. 
They will find learning to read enjoyable!
And WE too will find teaching reading easy and fun!

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATHIRA

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...